• slider-img


Bewust leven in vrijheid en schoonheid vanuit de Liefde die ons bindt.

Graag wil ik het woord satprem vertalen, omdat zoveel in zich draagt. 
Sat is waarheid, Prem is Liefde, de Moeder omschreef het als, diegene die echt lief heeft. 

Wie is het die echt lief heeft?  
Alleen al deze zin kan het begin zijn van bewustwording, bewust worden van onszelf en onze verbondenheid met een hogere intelligentie. Vandaar wil ik graag vertrekken.

Het vraagt om veel eerlijkheid, om steeds bij mezelf af te tasten, of ik mijn waarheid spreek.
Als ik mijn waarheid spreek, ben ik ook verbonden met prem, met de pure liefde, mijn hogere Zelf.
Klank of vibratie vormen een belangrijk onderdeel in mijn werk.

Wat ik tracht te brengen is een combinatie van mentaal, creatief en spiritueel bewustzijn. Het vormt als het ware een heilige driehoek.  
                                                                                                                                                   
Inzicht/ creatie/ bewustwording
Of kennis van het bewustzijn/  de kunst om bewust het leven te creĆ«ren/  transformatie naar het hogere zelf, Zijn.
Dit is het heilige pad dat we mogen lopen, waar een mens is voor gemaakt. Om bewust stappen te zetten in het ware zelf.
Werken aan onszelf is een bewuste keuze, die gemaakt wordt, vanuit de Wil om te mogen leven als een vrij mens. 
Om vrijheid te ervaren in zijn echtheid, in de werkelijke betekenis van het woord.