• slider-imgWindhorse, het diepste wat mijn ziel verbindt.

Sjamanisme is het pure spirituele werk. Als we het woord, spiritueel ontleden dan vinden we daarin spirit terug, als ook u, en ele wat we kunnen lezen als heel.

En dat is wat het is, sjamanisme is werken met de spirits. De gidsen, de helpers, de onzichtbare wereld, die klaar staat om te helpen van zo gauw dat wij ons met hen verbinden. Het is niet zo dat de weg omgekeerd is, en dat zij ons loslaten. Het bewust worden van de aanwezigheid van deze vormen van leven is de eerste stap om vanuit vertrouwen hiermee te werken.

U, is belangrijk. Wij zelf zijn de sleutel om te werken, wij zelf hebben de kracht en de mogelijkheid om onszelf te verbinden met deze wereld. Het is het geloof en het vertrouwen, het zien en voelen van een werkelijkheid die ter onze beschikking staat.
Heel of healing vinden we hierin terug. Het zuivere werk, dat ontstaat door de samenwerking zorgt voor heelheid. Het is de balans tussen de verschillende werelden die zorgt voor herstel. Terwijl we vertrekken vanuit het heel-Zijn. Als we deze houding aannemen, en onszelf als heel ervaren, zijn we in staat om dit te creëren en zo ook te realiseren.

Dit is waar het sjamanisme over gaat, het heel zijn en voelen, met alles wat aanwezig is, in en buiten onszelf. De verbondenheid voelen met de aarde, en al haar bewoners. Waardoor dankbaarheid en eerbied ontstaat voor alles wat er is, omdat alles één is.

De sjamaan opent een poort, hij/zij maakt de verbinding, en legt een veld neer waarin kan gewerkt worden. Na mijn ervaring met onze Mongoolse sjamaan, weet ik dat ons energie kanaal gezuiverd wordt. Zij noemen het Windhorse, wij noemen het, het universele bewustzijn of Licht.